Inštalácia certifikátu koreňovej certifikačnej autority
(pre sieť VS NET)

Keďže po 1.10.2015 končí platnosť certifikátu koreňovej certifikačnej autority pre sieť VS NET (vsnet-ca.crt), je nutné si nainštalovať nový certifikát koreňovej certifikačnej autority pre sieť VS NET (vsnet-ca2.crt) – môžete si ho stiahnuť TU.

- Po stiahnutí nového certifikátu ho spustite (2-krát kliknite na súbor) a zvoľte možnosť „Inštalovať certifikát“. Následne sa Vám zobrazí „Sprievodca importom certifikátov“:


- Zvoľte „Lokálny počítač“, potom „Ďalej“.

*Na niektorých operačných systémoch sa v tomto okne nezobrazí voľba na výber umiestnenia „Aktuálny používateľ / Lokálny počítač“ – tu len kliknite na „Ďalej“.


- Zvoľte „Dôveryhodné koreňové certifikačné autority“, prípadne „Trusted root certification authorities“ , potom „Ďalej“.


- Zvoľte „Dokončiť“.

*Na niektorých operačných systémoch sa potom ešte zobrazí okno na potvrdenie nainštalovania uvedeného certifikátu, kde zvoľte „Áno“, prípadne „Yes“.

Kontrola správnosti nainštalovania certifikátu

- 2-krát kliknite na súbor certifikátu a zvoľte možnosť „Certifikačná cesta“. Stav certifikátu „vsnet.sk-CA2“ musí byť „Tento certifikát je vporiadku“